Concursal

Reestructuracions . Reestructuracions de grup. Refinançament i reestructuració de deute. Negociació amb bancs i entitats financeres. Adquisició d'actius i deute d'empreses en crisi.

Procediments concursals . Assessorament en fase pre - concursal. Responsabilitat d'administradors . Preparació del conveni amb creditors. Assessorament a l'administració concursal . Expedients de regulació d'ocupació. Assessorament en fase de liquidació. Estructuració d'inversions en actius i passius concursals .

Protecció de crèdits. Impugnació i reconeixement de crèdits. Defensa dels drets de creditors. Execució de garanties.

Notícies d'aquesta àrea »