Medi Ambient

  • Autoritzacions i llicències ambientals.
  • Intervencions en assessorament i impugnacions de Projectes de Parcs Eòlics, infraestructures viàries (carreteres, Tren d’Alta Velocitat, ...), traçats de línea d’alta tensió i estacions transformadores, granges, abocaments i depuradores.
  • Preservació d’espais naturals (PEIN) i Plans especials.
  • Denúncies i expedients sancionadors.
  • Protecció de connectors naturals.
  • Riscos naturals.
  • Activitats extractives.
  • Dret forestal.
  • Contaminació acústica i odorifica.
  • Reclamacions de responsabilitat patrimonial a l'Administració.
Notícies d'aquesta àrea »