• Eduard De Ribot i Molinet

Inici>L'equip>Eduard De Ribot i Molinet

Advocat especialitzat en Dret Administratiu, en particular en les matèries d’Urbanisme, Medi Ambient i protecció del patrimoni cultural.


 

Currículum

Estudis
Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona l’any 1.986, i col·legiat a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona des del 19 de Gener de 1.988 amb el núm. 15.563.

Experiència professional:
Advocat amb més de 20 anys d’experiència professional que intervé de forma continuada davant dels Jutjats i Tribunals de la Jurisdicció Contenciosa Administrativa en recursos contenciosos en matèria de planejament urbanístic, d’obres i infraestructures.
Ha intervingut en la impugnació de Parcs eòlics (La Jonquera, Portbou i Ventalló), activitats extractives, carreteres (C-31, Variant de La Bisbal), subestacions i línies elèctriques, TGV i en la defensa del patrimoni cultural (BCIN Vulpellac, Peratallada, Clots de Sant Julià) i del patrimoni natural (Aiguamolls del Gorg de Creixell, Cap-ras, Vilanera).
Experiència en la redacció d’instruments de planejament i gestió urbanística.

Publicacions:

  • Ponència:    “Els espais naturals protegits: marc jurídic” publicada en la Revista Jurídica Tribunal (Editorial Aranzadi número 3 Març de 1.997)
  • Estudi:    Catàleg d’àrees d’interès natural i paisatgístic del litoral gironí (obra col·lectiva).  Editat en CD per la Diputació de Girona i la Fundació Territori i Paisatge.
  • Informe:    Informe RISKCAT.  Els riscos naturals a Catalunya (obra col·lectiva). Editat pel CADS en CD.   
  • Conferència:    “Proposta de nous instruments econòmics aplicables als recursos naturals.  Una perspectiva jurídica” recollida en la publicació coordinada pel Consorci Forestal de Catalunya amb la col·laboració de la Fundació Territori i Paisatge i el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya “Cap a una nova economia dels boscos” (1ª Edició Desembre 2006).
Eduard De Ribot i Molinet